Punkty D, E i F są środkami boków trójkąta równoramiennego ABC. Boki trójkąta DFE są równoległe do odpowiednich boków trójkąta ABC. Uzasadnij, że trójkąty EBF, DEF i DFC są przystające do trójkąta AED.
M z + kl. 1 gim.
zad. 7/108 (stara wersja)

1

Odpowiedzi

2009-12-11T20:14:19+01:00
Bo maje takie smae wyskokościw i sa wpisane w trójkat równoramiennyz czego wynika że majatakie same podstawy
41 3 41