Proszę o rozwiązanie następującego zadania z działu elektrostatyka :

Zad. 1

Jak zmieni się wartość siły oddziaływania elektrostatycznego między dwoma ładunkami 2C i 5C, które z powietrza przeniesiono do cieczy o stałej dialektycznej 5 ? Ładunki te znajdują się w odległości 0,3 metra (odległość między nimi nie uległa zmianie).

Proszę o robienie od początku do końca zadania. Dzięki.

1

Odpowiedzi

2009-12-12T19:12:33+01:00
Prawo Coulomba
F=k*q1*q1/r²
gdzie
k=1/(4*π*ε0*εr)
ε0 - przenikalność elektryczna próżni=8,85*10^-12 F/m
εr - przenikalność względna środowiska
dane
q1=2C
q2=5C
r=0,3m
w powietrzu
kp=1/(4*π*8,85*10^-12)=90*10^8
Fp=90*10^8 *2*5/0,3²=10^12N
dla cieczy
kc=kp/5 czyli Fc=Fp/5=2*10^11N