POMOCY !!
!. Read the letter and decide whether the statements are Right Wrong or doesn't say

x)Dear Julia

I am really sorry to hear you've got money problems. Here's what you can do. Have you though of looking for a part time job? You could work at a supermarket , for example, for just a few hours a week. By going this you could make extra money and still have time to study. You could also baby-sit at the weeks. That way it would be less tring than working in a supermarket or a shop. I hope I've been of some help . let me know how are getting on.
Abbey

1) This is a letter asking for advice
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
2) Abbey is trying to help Julia.
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
3) Julia works at the supermarket
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
4)She doesn't want to work long hours
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
5) Julia is studying Spanish
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
6) Shop work would be less tiring than babysitting
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
7) Abbey wants Julia to write back
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
8) Julia and Abbey are cousins
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
y) Dear Todd
I'm sorry you feel this way. Ireally belive the problem isn't as bad as it seems. Probably the best thing to do is to your diet. For example, you could eat more fruit and vegetables and less junk food. By doing this, I'm sure you'll lose weight.It would also be s good idea to jain a sports club at school. That way, you could keep fit and have fun, yoo
I hope everithing goes well. Let me know if my adviuce helped
Amber1) This is a letter asking for advice
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
2) Amber is trying to help Todd
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
3) Todd wants to chnge his diet
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
4)He doesn't like vegetables
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
5) He doesn't eat junk food
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
6) He thinks joing a sport club is a good idea
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
7) His school offers tennis lesson
A-Right B- Wrong C-Doesn't say
8) Amber wants Todd to write back
A-Right B- Wrong C-Doesn't say


2. Match the answers to the questions
1) Can we play on the computer.MUm ?
2)I think he should finish school
3) I've put on weight.Can you give me some advice?
4) I need more money. What should I do ?
5) Is it OK if SAm brings candles and matches to school
6) Can I play with your pocket knife. DAd?
7) We should take a cooler with us.

A.Yes, go ahed
B.No way
C.I'm afraid not.They're not allowed.
D.Why don't you join a gym
E.Have you thought of working at a supermarket
F.You're right. I almost forgot about the food
G. Me too!
1

Odpowiedzi

2009-12-11T20:08:41+01:00
!. Przeczytaj list i zdecydować, czy oświadczenia są Right Wrong lub nie mówi

x) Dear Julia

Jestem naprawdę przykro masz problemy finansowe. Oto, co możesz zrobić. Czy choć nie szukają pracy w niepełnym wymiarze godzin? Można pracować w supermarkecie, na przykład, tylko kilka godzin w tygodniu. Udając się tego można było zarobienie dodatkowych pieniędzy, i jeszcze czas na naukę. Ty ...


Jest to pismo z prośbą o poradę
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
2) Abbey stara się pomóc Julia.
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
3) Julia pracuje w supermarkecie
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
4) Nie chce pracować długie godziny
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
5) Julia studiuje hiszpański
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
6) sklepie będzie mniej męcząca niż opieka nad dziećmi
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
7) Abbey Julia chce pisać powrót
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
8) Julia i Abbey są kuzynami
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
y) Dear Todd
Przykro mi, że czują się w ten sposób. Ireally Wierzymy, że problem nie jest tak źle, jak się wydaje. Chyba najlepszą rzeczą do zrobienia jest na diecie. Na przykład, można jeść więcej owoców i warzyw, a mniej fast-food. W ten sposób, I'm sure you'll lose weight.It byłoby również jest dobry pomysł, aby Jain klubu sportowego w szkole. W ten sposób można zachować fit and have fun, yoo
Mam nadzieję, everithing idzie dobrze. Daj mi znać, jeśli mój adviuce pomógł
Bursztyn1) Jest to pismo z prośbą o poradę
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
2) Amber próbuje pomóc Todd
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
3) Todd chce chnge swojej diety
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
4) Nie lubi warzyw
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
5) Nie jeść fast-food
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
6) Uważa, łączone sportu
klub jest dobry pomysł
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
7) Jego szkoła oferuje lekcje tenisa
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć
8) Amber chce Todd pisać powrót
Prawo-B-C-Wrong robi powiedzieć


2. Match odpowiedzi na pytania
1) Czy możemy grać
na computer.MUm?
2) Myślę, że powinien skończyć szkołę
3) I've wprowadzone weight.Can you give me some advice?
4) Potrzebuję więcej pieniędzy. Co należy zrobić?
5) Czy jest to OK, jeśli SAm przynosi świece i zapałki do szkoły
6) Czy mogę grać z scyzoryk. Tato?
7) Należy wziąć chłodnicy z nami.

A. Tak, idź ahed
B. No way
Boję C.I "not.They 're not allowed.
D. Dlaczego nie przyłączyć się do siłowni
E. Czy myślałeś o pracy w supermarkecie
F. Masz rację. I prawie zapomniałem o żywności
G. mnie też!