Odpowiedzi

2009-12-11T20:20:16+01:00
Metan:
1 mol CH4 - 16g
x moli - 10g
x = 0,625 mola
CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O
1 mol CH4 - 2 mole O2
0,625 mola - x
x = 1,25 mola
1 mol - 22,4dm3
1,25 mola - x
x = 28 dm3

etan:
1 mol C2H6 - 30g
x moli - 10g
x = 0,33 mola
2C2H6 + 7O2 --> 4CO2 + 6H2O
2 mole C2H6 - 7 moli O2
0,33 mola - x
x = 1,155 mola
1 mol - 22,4 dm3
1,155 mola - x
x = 25,872 dm3

eten:
1 mol C2H4 - 28g
x moli - 10g
x = 0,36 mola
C2H4 + 3O2 --> 2CO2 + 2H2O
1 mol C2H4 - 3 mole O2
0,36 mola - x
x = 1,08 mola
1 mol - 22,4 dm3
1,08 mola - x
x = 24,2 dm3
2009-12-11T20:21:43+01:00
A) CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂0
10g --- x dm³
16g --- 2× 22,4 dm³
x= 28dm³ tlenu


b) C₂H₄ + 3O₂ → 2CO₂ + 2 H₂0
10g --- x dm³
28g --- 3 × 22,4 dm³
x= 24dm³ tlenu


c) 2C₂H₂ + 5O₂ → 4 CO₂ + 2H₂0
10g --- x dm³
52g --- 5× 22,4dm³
x≈21,54 dm³ tlenu


22,4 dm³ - objętość gazów w warunkach normalnych
a) 16g b) 28g c)52g - masy cząsteczkowe podanych związków