Odczytaj i zapisz nazwy wyrazen :

liczba o 10 wieksza od liczby m
liczba 5 razy wieksza od liczby n
polowa liczby a
druga potega liczby x
szczesciokrotnosc liczby b
roznica liczby a i kwadratu liczby b

zapisz wyrazenia odpowiadajace ponizszym poleceniom
liczbe -5 pomnoz przez sume liczb x i y
sume liczb a i b podziel przez 12
do roznicy liczb m i n dodaj sume liczb m i 3

oznacz litera m dowolna liczbe calkowita i zapisz:
liczbe parzysta
liczbe nieparzysto
dwie kolejne liczby parzyste
trzy kolejne liczby nieparzyste
sume liczby parzystej i nieparzystej
szescian liczby nieparzystej


Oblicz watosci liczbowe nastepujacych wyrazen dla x= -2 i y = 3

4x kwadratowe - y +1
-5xy+2x
-3,5 xy -2y
4x -2 przez 5


jedna druga (3x+2y)
i x drugich + 3y czwarte

2

Odpowiedzi

2009-12-11T20:01:38+01:00
M+10
n*5
1/2 a

a-b²-5* (x+y)
(a+b) :12
(m-n) + (m+3)

m=52
2
1
2, 4
1,3
2+1=3
1³=1

2009-12-11T20:03:36+01:00
Liczba o 10 wieksza od liczby m
m+10
liczba 5 razy wieksza od liczby n
5*n
polowa liczby a
a/2
druga potega liczby x

szczesciokrotnosc liczby b
6*b
roznica liczby a i kwadratu liczby b
a-b²

zapisz wyrazenia odpowiadajace ponizszym poleceniom
liczbe -5 pomnoz przez sume liczb x i y
-5*(x+y)
sume liczb a i b podziel przez 12
(a+b)/12
do roznicy liczb m i n dodaj sume liczb m i 3
(m-n)+(m+3)

oznacz litera m dowolna liczbe calkowita i zapisz:
liczbe parzysta-2m
liczbe nieparzysto-2m+1
dwie kolejne liczby parzyste- 2m, 2m+2
trzy kolejne liczby nieparzyste 2m+1,2m+3,2m+5
sume liczby parzystej i nieparzystej 2m+2m+1=4m+1
szescian liczby nieparzystej (2m+1)³


Oblicz watosci liczbowe nastepujacych wyrazen dla x= -2 i y = 3

4x kwadratowe - y +1
-5xy+2x
4x²-y+1-5xy+2x=
4*(-2)²-3+1+30-4=16+24=40

-3,5 xy -2y=-3,5*(-6)-6=21-6=15

4x -2 = -8-2=-10