Odpowiedzi

2009-12-11T20:11:09+01:00
Kolekcja przewodników "Miasta marzeń". Tom 22.

Petersburg przez ponad 200 lat był stolicą największego imperium na świecie, potem podupadł w prowincjonalne zapomnienie. W nowym tysiącleciu nadnewska metropolia odzyskała dawną świetność.
1 1 1
2009-12-11T20:16:18+01:00
Zamawiam raz zupę pomidorową i 2 razy kotlet schabowy.
3 2 3
2009-12-11T23:05:30+01:00
Tylko sorry nie będzie 200 ;(A city of my dreams is Poland. Since I live here and I have here one's closest. When it seems to me, that strange to live in Poland I am wrong, because they in Poland live miraculously we have our own tongue and the culture which is very important to us here. Paris is the second city of my dreams, because it is capital city in love. I would like to get to know my love there, or at least to fall in love. I think that it is interesting for getting to know also monuments different from the side. I would like also to see Sweden, because I seem to me, that she is interesting from the side of the culture and the tongue..
Miasto moich marzeń to Polska.
Ponieważ mieszkam tu i mam tu swoich najbliższych.
Kiedy wydaje mi się, że dziwnie mieszkać w Polsce mylę się, bo w Polsce mieszka się cudownie mamy tu swój własny język i kulturę, która jest dla nas bardzo ważna.
Drugim miastem moich marzeń jest Paryż, bo jest to stolica zakochanych.
Chciałabym poznać tam swoją miłość, albo chociaż się zakochać.
Wydaje mi się, że jest ono ciekawe do poznania także od strony różnych zabytków.
Chciałabym także zobaczyć Szwecję, bo wydaję mi się, że jest ciekawa ze strony kultury i języka..