Odpowiedzi

2009-12-11T20:16:29+01:00

pentanol lub alkohol pentylowy C₅H₁₁OH
heskanol C₆H₁₃0H

wzór strukturalny heksanolu w załączniku

CH3OH
MC=12u
MH=4*1=4u
MO=16u

wegiel: 12/32 = 3/8
tlen: 16/32 = 4/8
wodor: 4/32= 1/8

czyli stosunek masowy wynosi: 3:4:1

1 1 1