Odpowiedzi

2009-12-11T20:45:36+01:00
Zadanie wbrew pozorom jest bardzo proste.

1. Najpierw odczytujemy dane z krzywej rozpuszczalności dla Kl w 40 stopniach C.

40 stopni C
162gKl/100gH2O (łącznie roztwór ma masę 262 g)

2. Skoro w jednej np. zlewce z roztworem w 262 g substancji rozpuściliśmy 162 gKl w 40 stopniach C musimy obliczyć ilość wody i substancji rozpuszczanej dla 20g całego roztworu.

40 stopni C
162gKl - 262 g (metoda krzyżowa)
X - 20 g

262x = 162*20
262x = 3240/262
x ~ 12,4 (zaokrąglenie do części dziesiętnych)

Obliczyliśmy właśnie, że w 20 g roztworu możemy rozpuścić 12,4gKl więc wody będzie 7,6gH2O (20g - 12,4g = 7,6g).

Zatem:
40 stopni C
12,4gKl/7,6gH2O (nasza obliczona rozpuszczalność)

3. Musimy również zrobić to samo dla 10 stopni C.

10 stopni C
140gKl/100gH2O (dane z krzywej)


(robimy to samo co w punkcie 2, więc ustalamy niewiadomą i liczymy medotą krzyżową)

140gKl - 240g
x - 20 g

240x = 140*20
240x = 2800/240
x ~ 11,7 gKl (wynik zaokrąglony do części dziesiętnych)

Zatem:

10 stopni C
11,7gKl/8,3gH2O

4. Mamy już podane dane dla rozpuszczalności Kl w 40 stopniach i 10 stopniach Celsiusza na 20 gramów wody (krzywa podaje zawsze na 100g wody, dlatego wykonywaliśmy obliczenia). Wystarczy odjąć wynik 1 (tam gdzie temp. była wyższa) od wyniku 2 (tam gdzie temp. była niższa).

12,4gKl - 11,7gKl = 0,7gKl

Odp. Z roztworu wykrystalizowało 0,7gKl.


Prościej już się nie da =)
7 2 7