1.wymień czynniki pozaprzyrodnicze, które wpływają na wzrost produkcji rolnej w Belgi od lat 60 20wieku
2.wymień działania podejmowane przez państwa wysoko rozwinięte gospodarczo w celu podniesienia dochodowości rolnictwa na własnym terenie.
3.Wymień główne cele Wspólnej Polityki Rolnej państw Unii Europejskiej.

1

Odpowiedzi

2009-12-11T20:58:25+01:00
1. Rząd wprowadził dopłaty do produkcji rolniczej. Rolnicy decydowali się na bardziej opłacalne metody upraw. Upowszechniły się uprawy szklarniowe i poszukiwano wydajniejszych metod hodowli zwierząt. Rolnicy byli coraz lepiej wykształceni. Rozwój mechanizacji.

2. Zachęcanie rolników do przekazywania ziemi uprawnej na cele nierolnicze, a w zamian mogą liczyć na specjalne odszkodowania.
Ustanawianie wysokich ceł.

3. Głównym celem unijnej polityki rolnej jest zapewnienie ludności rolniczej odpowiedniego poziomu życia.
3 3 3