Wyobraź sobie żyjesz w idealnym mieście :)Napisz co powinieneś i czego nie powinieneś robić w idealnym:
- social life,
-school life,
-home life,
-entertainment ,
Zastosuj should i shouldn't .Poproszę o kilka zdań z każdej dziedziny i także przetłumaczony na polski.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T20:38:00+01:00
-social life:
I should be patient to other people. (powinienem być cierpliwy wobec innych)
I should help my neighbours if they are in trouble.-powinienem pomagać sąsiadom jeśli mają jakiś problem
I shouldn't behave loudly after 10p.m. nie powinienem zachowywać się głośno po 22.00.
- school life:
I should learn diligently every day. powinienem codziennie pilnie sie uczyc
I sholudn't cheat on exams. nie powinienem sciagac na testach.
I should say: Good morning to my teachers. powinienem mówić nauczycielom dzień dobry
I shouldn't be late for school. nie powinienem się spóźniać do szkoły.
-home life:
I should be polite son/daughter. powinienem być grzecznym synem/córką
I should help my parets with preparing dinners. powinienem pomagac rodzicom w robieniu obiadów
I should tidy my room every day, sprzątać pokój codziennie
I shouldn't complain about the meals made by someone from my family. nie powinienem marudzić przy jedzeniu posiłków zrobionych przez kogoś z mojej rodziny.
-entertaiment:
I should play valleyball with my friends often because it is good for health. powinienem często grać z przyjaciółmi w siatkówkę,bo to jest dobre dla zdrowia
I shouldn't watch tv longer than 1 hours a day. nie powinienem oglądać tv dłużej niż godzine dziennie
I shouldn't be out after 10 p.m. nie powinienem być poza domem po 22.00
I should go to the museum. powinienem chodzić do muzeum