Potrzebuje na już


Zad. 1
Z miasta wyruszył samochód i jechał ze stałą szybkością v1 = 72 km/h. Po upływie
jednej godziny z tego samego miejsca za samochodem wyruszył motocykl, który
jechał ze stałą szybkością v2 = 90 km/h. Po jakim czasie od chwili wyruszenia
samochodu dogoni go motocykl? Jaką drogę pokonają pojazdy do tego momentu?
Zad. 2
Ciało spada swobodnie z pewnej wysokości. W punktach A i B swojej drogi
osiągnęło ono szybkość vA = 10 m/s i vB = 20 m/s. Oblicz odległość między punktami
A i B. Przyjmij, że g ≈ 10 m/s2.
Zad. 3
Samochód o masie 4 ton jechał z szybkością v0 = 72 km/h. W pewnym momencie
kierowca wyłączył silnik. Po wyłączeniu silnika samochód jechał jeszcze poziomą
szosą przez 1 minutę. Oblicz wartość siły hamującej i długość przebytej drogi po
wyłączeniu silnika.
Zad.4
Podczas gry piłkarz uderzył w nieruchomą piłkę o masie 450 g, nadając jej szybkość
12 m/s. Czas uderzenia trwał 0,04 s. Jak wielka siła działała na piłkę podczas
uderzenia?
Zad.5
Piłka o masie m = 300 g spadła na podłogę z wysokości H = 2 m i po odbiciu
wzniosła się na wysokość h = 1,7 m. Ile energii straciła piłka podczas odbicia?
Przyjmij, że g = 9,8 m/s2.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-11T20:32:27+01:00
Zadanie 1
v1=72km/h
v2=90km/h
v1-v2=90-72=18
t=72km/18=4
s=4h*90km/h=360km
dogoni po 4godzinach,drogę jaka pokonają to 360km
Zadanie 2
a = dV/dt
dV = a * dt
dV = 20 m/s - 10 m/s = 10 m/s
a = g = 10 m/s^2
dt = 1 s

miedzy tymi dwoma punktami ciało było w ruchu przez 1 s, prędkość początkowa - 10 m/s

s = V0*t + 1/2 at^2 = 10 m/s * 1s + (1/2) 10 m/s^2 * 1s^2 = 15 m
Zadanie 3
m = 4000kg
V = 72 km/h = 20 m/s
t = 1 min = 60 s
a = V/t = 20/60 = 1/3 m/s2
F = ma = 4000 * 1/3 = 1333,3 N
S = V*t/2 = 20*60/2 = 600 m
Zadanie 4
m = 450g = 0,45 kg
V = 12m/s
t = 0,04s
a=V/t=300 m/s2
F=ma=0,45*300=135 N
Zadanie 5
m = 300g = 0,3 kg
H = 2 m
h = 1,7
E = mgh
E1 = mgH = 0,3*10*2 = 6 J
E2 = mgh = 0,3*10*1,7 = 5,1 J
6 - 5,1 = 0,9 J

Liczę na naj xd
1 5 1