Odpowiedzi

2013-07-15T21:34:42+02:00

Żeby można było wskazać pary równych liczb należy liczby okresowe zapisać w rozwinięciu

 

a= 5, 373737...

b= 5,3 (37)= 5,3373737...

c=  5, (337)= 5,337337337...

d= 5,3373737...

e= 5,3373737...

f=  5,337337337...

g= 5, (37)= 5,373737...

h= 5,733733733...

 

Poprawne odpowiedzi

b=d (5,3373737...= 5,3373737...) Jeżeli w d jest wielokropek po liczbie bo jeżeli nie ma to nie są równe 

 

c=f (5, (337)= 5,337337337...= 5,337337337...

 

a=g (5, 373737..= 5, (37)= 5,373737...)

 

e= h ( 5,7337337...=  5, (733)= 5,733733733...)

 

Liczę na naj :)

1 5 1