Odpowiedzi

  • CCCP
  • Rozwiązujący
2009-12-12T02:10:57+01:00
Nie napisałeś w jakim języku...

Turbo Pascal:

uses crt; {lub uses wincrt;}

var liczba,wykladnik:real;

Function Potega(podst, wykl: real): real;
begin
if (podst>0) then Potega:= Exp(wykl * Ln(podst))
else Potega:= 0;
end;

begin
writeln('Porogram oblicza potegi liczb o rzeczywistym wykladniku');
write('Podaj podstawe potegi :');
readln(liczba);
write('Podaj wykladnik potege :');
readln(wykladnik);
writeln('Potega liczby ',liczba:0:4,' wynosi = ',Potega(liczba,wykladnik):0:4);
readln;
end.