PROSZE O CHOCIARZ JEDNO ZADANIE


1) ciało puszczono swobodnie z wys. h . Średnia prędkosc ciała podczas spadania
a)hg/2 pod pierwiastkiem
b)hg/4 pod pierwiastkiem
c)2hg pod pierwiastkiem
d)hg pod pierwiastkiem

2)Z zasady zachowania energii mechanicznej wynika że:

a) energia mechaniczna jest równa sumie energi kinetycznej i potecjalnej
b) w układzie zamkniętym energia kinetyczna równa jest energi potecjalnej
c) suma energi kinetycznej i potecjalnej układu jest stała, gdy w układzie działaja tylko siły zachowawcze i siły zewnetrzne nie wykonuja pracy nad układem
d) suma energi kinetycznej i potecjalnej jest równa zero

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T01:06:53+01:00