Praca I
Zad. 1
Z miasta wyruszył samochód i jechał ze stałą szybkością v1 = 72 km/h. Po upływie
jednej godziny z tego samego miejsca za samochodem wyruszył motocykl, który
jechał ze stałą szybkością v2 = 90 km/h. Po jakim czasie od chwili wyruszenia
samochodu dogoni go motocykl? Jaką drogę pokonają pojazdy do tego momentu?
Zad. 2
Ciało spada swobodnie z pewnej wysokości. W punktach A i B swojej drogi
osiągnęło ono szybkość vA = 10 m/s i vB = 20 m/s. Oblicz odległość między punktami
A i B. Przyjmij, że g ≈ 10 m/s2.
Zad. 3
Samochód o masie 4 ton jechał z szybkością v0 = 72 km/h. W pewnym momencie
kierowca wyłączył silnik. Po wyłączeniu silnika samochód jechał jeszcze poziomą
szosą przez 1 minutę. Oblicz wartość siły hamującej i długość przebytej drogi po
wyłączeniu silnika.
Zad.4
Podczas gry piłkarz uderzył w nieruchomą piłkę o masie 450 g, nadając jej szybkość
12 m/s. Czas uderzenia trwał 0,04 s. Jak wielka siła działała na piłkę podczas
uderzenia?
Zad.5
Piłka o masie m = 300 g spadła na podłogę z wysokości H = 2 m i po odbiciu
wzniosła się na wysokość h = 1,7 m. Ile energii straciła piłka podczas odbicia?
Przyjmij, że g = 9,8 m/s2.
Praca II
„ Jakie, twoim zdaniem, odkrycie w dziedzinie fizyki wywarło największy wpływ na
rozwój cywilizacji w XX wieku? Uzasadnij swój wybór.”
Praca III
„ Fizyka niskich temperatur : nadprzewodnictwo i nadciekłość”.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T23:04:14+01:00
1.
1h
A- 72km
M- 0km
5h
A- 360km
M- 360km

2.
v - prędkość spadku swobodnego = √2gh
v² = 2gh
h = v²/2g
vA = 10 m/s
vB = 20 m/s

hA = vA²/2g = 10²/20 = 100/20 = 5 m
hB = vB²/2g = 20²/20 = 400/20 = 20 m
hB - hA = 20 m - 5 m = 15 m - odległość między punktami3.
V0 = 72km/h = 20m/s
m= 4t = 4000kg
t = 1min = 60s
a= dV/dt = 20/60 = 1/3m/s^2
F= a*m =1/3*4000N
S=V0*t+at^2/2 = 20*60+[1/3*3600]/2 = 1200+600=1800m

4.
Dane:
m=450g=0.45kg
v=12m/s
t=0.04s
szukane:
F=?
Wzór:
a=F/m
a=v/t
v/t=F/m
F*t=m*v /:t
F=m*v/t
Rozwiązanie:
F=0.45kg*12m/s:0.04s [kg*m/s*1/s=kg*m/s2=N]
F=135N

5.
m = 300g = 0,3kg
h1 = 2m
h2 = 1,7m
Obliczmy energię początkową ciała.
Jest to tylko energia potencjalna, gdyż spuszczamy
piłkę swobodnie, nie nadając jej żadnej prędkości:
E₁=mgh₁
E₁=0,3 × 10 × 2
E₁=6J

Następnie obliczmy końcową energię ciała:
E₂=mgh₂
E₂=0,3 × 10 × 1,7
E₂=5,1 J

Różnica tych energii mówi nam o jej stracie; mamy tu na myśli
nie żadne odstępstwo od Zasady Zachowania, lecz jest ona
po prostu zamieniana na energię cieplną piłki i podłoża.

Es=E₁=E₂
Es=6-5,1
Es=0,9J