Wystrzelony z pistoletu pocisk o masie 10 g, którego szybkość
wynosi 300 m/s, wbija się w drewnianą belkę na głębokość 5 cm. Przyjmując, że ruch pocisku w drzewie jest jednostajnie opóźniony, oblicz:
a. wartość siły działającej na ciało
b. czas jego hamowania

1

Odpowiedzi

2009-12-11T21:36:36+01:00
10g=0,01kg 5cm=0,05m
energia kinetyczna jest równa pracy
mv²/2=Fs
F=mv²/2s
F=[0,01kg×90000m²/s²]:0,1m
F=9000N
b)
a=F/m
a=9000N/0,01kg
a=900000m/s²
a=v/t
t=v/a
t=300m/s:900000m/s²
t=0,0003s
8 4 8