Odpowiedzi

2009-12-11T21:25:32+01:00
Struktura : władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza

formy panstwa ze względu na :
-strukturę administracyjno-terytorialną : federalne,unitarne
-charakter głowy państwa: monarchia, monarchia konstutycyjna, republika
-ustrój: demokratyczne, totalitarne, autorytarne
+ systemy partyjne: wielopartyjny-RP, dwupartyjny-USA, jednopartyjny - Kuba
1 3 1