1.Zapisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji chemicznych przedstawione na schemacie.Równanie reakcji nr 2 zapisz również w postaci jonowej.Dobierz współczynniki stechiometryczne. Ca---------->CaO--------->CaSO4
a).Ca---------->CaO b).CaO-------->CaSO4 c).Ca--------->CaSO4

1

Odpowiedzi

2009-12-11T21:42:41+01:00
1) 2Ca + O2 -----> 2CaO
2) CaO + H2SO4 ------> CaSO4 +H2O
Ca2+ + SO4 -2 ----> CaSO4
3) Ca + H2SO4 -------> CaSO4 + H2
3 2 3