Sarmatyzm to prąd kulturowy skrystalizowany w .... wieku i panujący w ..... wieku początek upadku za Sobieskiego, w epoce Sasów już zupełnie wynaturzony ,a w czasach Stanisława Augusta synonim...... i obskurantyzmu. Zakładał , że szlachta wywodzi się z antycznego ludu bitnych......mieszkających pierworodnie nad M.Czarnym, a następnie osiadłych nad Wisłą i Dnieprem. Sarmatyzm stworzył dwa ideały: Polaka - ........ i Sarmaty -....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T21:35:21+01:00
Sarmatyzm to prąd kulturowy skrystalizowany w .XVII... wieku i panujący w XVIII..... wieku początek upadku za Sobieskiego, w epoce Sasów już zupełnie wynaturzony ,a w czasach Stanisława Augusta synonim...... i obskurantyzmu. Zakładał , że szlachta wywodzi się z antycznego ludu bitnych Sarmatów......mieszkających pierworodnie nad M.Czarnym, a następnie osiadłych nad Wisłą i Dnieprem. Sarmatyzm stworzył dwa ideały: Polaka - ....Obrońcy chrześcijaństwa.... i Sarmaty -.Rycerza...
1 5 1