Zapisz odpowiednie działania i wykonaj obliczenia:

liczba o 3,5 mniejsza od sumy liczb 6,7 i 2,3

liczba trzy razy większa od różnicy liczb 2,2 i 0,3

suma liczby 20 razy większej od 1,3 i iloczynu liczb o,7 i 0,2

iloraz liczby 10 przez 0,2, zwiększony dwukrotnie

3

Odpowiedzi

2009-09-07T17:19:14+02:00
Liczba o 3,5 mniejsza od sumy liczb 6,7 i 2,3

(6,7+2,3)-3,5=5,5

iczba trzy razy większa od różnicy liczb 2,2 i 0,3

(2,2-0,2)*3=2*3=6


suma liczby 20 razy większej od 1,3 i iloczynu liczb o,7 i 0,2

(0,7*0,2)+1,3*20=0,14+1,3*20=1,34*20=26,8

iloraz liczby 10 przez 0,2, zwiększony dwukrotnie

(10*0,2)*2=2*2=4


*(gwiazdka) jest to znak mnożenia :)
2009-09-07T17:19:56+02:00
A) (6,7+2,3)-3,5=9-3,5=5,5
b) (2,2-0,3)*3=1,9*3=5,7
c) 20*1,3 + 0,7*0,2=26+0,14=26,14
d) (10:0,2)*2=100
2009-09-07T17:21:04+02:00
=6,7+2,3-3,5=5,5
=(2,2-0,3)*3=1,9*3=5,7
=20*1,3+0,7*0,2=26+0,14=26,14
=10/0,2*2=100