Punkty A(7,1) i D(4,-2) są kolejnymi wierzchołkami trapezu równoramiennego ABCD. podstawa AB zawiera się w prostej o równaniu x+2y-9=0. Osią symetrii tego trapezu jest prosta o rownaniu 2x-y-3=0. oblicz współrzędne wierzchołkow B i C trapezu.

1

Odpowiedzi

2009-12-12T11:57:21+01:00
B(-1;-5)
a C nie jestem pewien, więc nie publikuję może kto inny ci pomoże