Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
A)
Be=9u
Al=27u
Kr=84u
Sn=119u
Ag=108u

b)
Ca (wapń)=40u
B (bor)=11u
Li (lit)=7u
O (tlen)=16u
Na (sód)=23u
166 4 166
2009-12-11T22:06:34+01:00
A)
Be=9u
Al=27u
Kr=84u
Sn=119u
Ag=108u

B)
Ca=40u
B=11u
Li=7u
O=16u
Na=23u
80 3 80
Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych, podaj masy atomowe wymienionych pierwiastków i nazwy pierwiastków o podanych przybliżonych masach atomowych:

a)
be= 9u
al=27u
kr=84u
sn=119u
ag=108u
b)

Ca=40u
B=11u
Li=7u
O=16u
Na=23u
78 4 78