W klasie jest 16 dziewczyn i 14 chłopców. Dwie losowo wybrane osoby będą reprezentowały klasę jako kibice rozgrywek
szkolnych w siatkówce. Sporządźź drzewo tego doświadczenia losowego i oblicz proawdopodobieństwo tego doświadczenia
losowego i oblicz prawdopodobieństwo:
a) zdarzenie A że kibicami będą 2 dziewczyny
b) zdarzenie B że kibicami będą 2 chłopcy
c) zdarzenie C że kibicami będzie 1 dziewczyna i 1 chlopiec

PROSZE O OBLICZENIA

1

Odpowiedzi

2009-12-11T22:37:27+01:00
Drzewo dzienlimy na dwie części pierwasze dziewczyny potem chłopcy .. przy gałęziach piemy :
Dziew: 1/16
Chłop.: 1/14
potem od dziewczyn znowy dwie gałęzie i piszemy dziewczyny chłopcy.. a przy gałęziach:
Dziew: 1/15
chlop: 1/13

a) P(A)= 1/16 *1/15 * 15= 1/16
b) P(B)= 1/14* 1/13 * 13= 1/14
3 4 3