Odpowiedzi

2009-12-11T23:04:11+01:00
Mam tylko na pierwszy temat:
Ziemie zamieszkane przez ludność polską stały się areną walk już od pierwszych dni konfliktu. Armie państwa walczących łupiły zdobyte tereny, wykorzystywały też surowce, które mogły być przydatne w prowadzeniu wojny. Szczególnie zacięte walki rozegrały się w 1914 i 1915 r. na terenie Galicji. Ostatecznie wiosną i latem 1915 r. wojska niemieckie i austro - węgierskie opanowały większość ziem polskich. Walki toczyły się odtąd na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej. Teren Królestwa Polskiego znalazł się pod okupacją Królestwa Polskiego, ale nie określano nawet jego granic. Aż do jesieni 1918 r. władza na ziemiach polskich pozostawała w rękach Niemców i Austriaków.

Mam nadzieję że pomogłam :)