Odpowiedzi

2010-04-16T14:39:48+02:00
Mutacja - zmiana w materiałach genetycznych , powstająca samorzutnie .

rodzaje mutacji :
- genowe - zachodzą na odcinku DNA krótszym niż jeden gen .
- chromosomowe - dotyczą zmiany struktury chromosomów lub ich lizczby