Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-11T23:54:59+01:00
Zapewniania Polakom za granicą praw mniejszości narodowej, wspierał działalność gospodarczą Polonii i podtrzymywał współpracę biznesową miedzy Polakami za granicą a Polakami w kraju. Naród: tożsamość narodowa, czynniki tworzące naród - wspólne pochodzenie, język, historia,kultura; mniejszości narodowe, Polonia.Dążenie do zapewnienia Polakom za granicą praw mniejszości narodowej, rozwijanie ojczystego języka i promowanie polskiej kultury,idei demokracji na świecie i w Polsce, demokracja bezpośrednia i
przedstawicielska,stanowiących Polonię, grup etnicznych polskiego pochodzenia powstałych w następstwie masowej emigracji ekonomicznej, wychodźstwa politycznego i deportacji.
1 5 1