Zaznacz stopnie utleniania pierwiastków w podanych równaniach. Wskaż utleniacz i reduktor w podanych równaniach.
a) Zn + 2HCl -> ZnCl₂+ H₂
b)Cu + 2H₂SO₄/stęż/ -> CuSO₄+ SO₂+ 2H₂O
c) Ag + 2HNO₃-> AgNO₃+ NO₂ + H₂O
d) 3Fe₂O₃+ CO -> 2Fe₃O₄+ CO₂

1

Odpowiedzi

2011-08-31T00:28:42+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) Zn + 2 HCl ----> ZnCl₂ + H₂ ......Zn(reduktor), HCl(utleniacz
Zn(0), H(+I)Cl(-), Zn(+II), Cl(-), H2(0)

b) Cu + 2 H₂SO₄ ----> CuSO₄ + SO₂ + 2H₂O .....Cu(reduktor), H₂SO₄(utleniacz)
Cu(0), H(+I)S(+VI)O(-II), Cu(+II)S(+VI)O(-II), S(+IV)O(-II), H(+I)O(-II)

c) Ag + 2 HNO₃ ----> AgNO₃ + NO₂ + H₂O .....Ag(reduktor), HNO₃(utleniacz)
Ag(0), H(+I)N(+V)O(-II), Ag(+I)N(+V)O(-II), N(+IV)O(-II), H(+I)O(-II)

d) 3Fe₂O₃ + CO ----> 2Fe₃O₄ + CO₂ ......CO(reduktor), Fe₂O₃(utleniacz)
Fe(+III), O(-II), C(+II),O(-II), Fe(+II)Fe(+III)O(-II), C(+IV)O(-II)