C++

Dane są liczby całkowite a i b. Napisz program, który wypisze wszystkie liczy w parzyste w kolejności rosnącej, a następnie wszystkie liczby nieparzyste w kolejność malejącej z przedziału <a; b>.

Wejście:
Pierwszy i jedyny wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite a i b (aa<=b) oddzielone pojedyncza spacja z zakresu 0...255.

Wyjście:
W kolejnych wierszach należny zapisać rosnący ciąg licz parzystych z przedziału <a; b>, zaś po nim malejący ciąg liczb nieparzystych z tego przedziału.

Przykład:
Dla danych wejściowych:
3 6
poprawną odp jest:
4 6
5 3
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T10:55:12+01:00
#include <cstdio>

int main() {
int a, b;
scanf("%d%d", &a, &b); // wczytanie liczb

int i = a;
if (i % 2 == 1) ++i; // jeśli i bylo nieparzyste, to zwiekszamy o jeden
for (; i<=b; i+=2) printf("%d ", i);
pritf("\n");

i = b;
if (i % 2 == 0) --i;
for(; i>=a; i-=2) printf("%d ", i);
pritf("\n");

return 0;
}