Oblicz stosując własności potęgi:

((1¾)⁻⁷ * (1¾)⁻⁴)do ½ ÷(⅔)⁻⁵=
Pierwszy nawias (to nawias kwadratowy nie mogłam zrobić.

doprowadz do najprostszej postaci podane wyrażenia, uwzględniając podane założenia
a) /x-2/+2/x+4/ gdzie x∈(-∞, -4)
b) /3-x/+/x-1/ gdzie x∈(1,3)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T09:32:13+01:00
((1¾)⁻⁷ * (1¾)⁻⁴)do ½ ÷(⅔)⁻⁵=[(1 3/4)^(-11)]^½:(⅖)⁻⁵=
(1¾)^(-11/2)*(⅗)⁵

doprowadz do najprostszej postaci podane wyrażenia, uwzględniając podane założenia
a) /x-2/+2/x+4/ gdzie x∈(-∞, -4), w tym przedziale pierwszy moduł<0 , drugi>0
w pierwszym zmiana znaków pod modułem
-x+2+2(x+4)=-x+2+2x+8=x+10
b) /3-x/+/x-1/ gdzie x∈(1,3) oba dodatnie
3-x+x-1=2
2009-12-12T09:54:54+01:00
A) /x-2/+2/x+4/ gdzie x∈(-∞, -4)
-x+2+2(x+4)=-x+2+2x+8=x+10
b) /3-x/+/x-1/ gdzie x∈(1,3)
3-x+x-1=2