Odpowiedzi

2009-12-12T09:35:21+01:00
Władysław Grabski :
- założył Bank Polski
-podniesione podatki
-nowa jednostka monetrana
-usprawniono administrację
-wprowadzono oszczędności
Eugeniusz Kwiatkowski:
-interwencjonizm państwowy
-utworzono fundusz pracy i zasiłki dla bezrobotnych
-wprowadzenie robót publicznych
-budowa centralnego okręgu przemysłowego
wprowadzenie planów gospodarczych
1 3 1