Zrodlem napiecia nie jest:
a.akumulator
b.roztwor soli z zanurzonymi w niej dwoma zelaznymi gwozdziami
c.jabłko z wbitym w nie miedzianym drutem i zelaznym gwozdziem
d.maszyna elektrostatyczna

w ciagu 3 sekund przeplynal ładunek 9C.natezenie pradu wynosilo
a.3A
b.27A
c.12A
d.⅓A

nosnikami pradu elektrycznego sa
a.w metalach-elektrony i jony dodatnie
b.w gazach-tylko elektrony
c.w izolatprach-tylko protony
d.w roztworach-jony dodatnie,jony ujemne i elektrony

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T09:38:35+01:00
2009-12-12T09:39:52+01:00
2009-12-12T09:39:04+01:00