Odpowiedzi

2012-09-24T14:06:36+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Na2O + H2O ---> 2NaOH ---- jony OH(-)

CO2 + H2O ---> H2CO3 ---- jony H(+)

MgO + H2O ---> Mg(OH)2 --- jony OH(-)

NaCl --H2O-->Na(+) + Cl(-) --- odczyn obojętny

SO2 + H2O ---> H2SO3 ---- jony H(+)

O2 + H2O ---> nie zachodzi --- odczyn obojętny

K2SO4 --H2O-->2K(+) + SO4(2-) ---- odczyn obojętny 

 

4 4 4