Witam potrzebuję pomocy na odpowiedzenie na kilka pytań.
Odpowiedzi krótkie zwięzłe i na temat. Praca która mi się spodoba ocenie za najlepszą :)

1.Wyjaśnij na czym polega wietrzenie biologiczne.
2.Jakie rodzaje erozji występują w środowisku biegu rzeki.
3.Kiedy rzeki tworzą ujscia deltowate.
4. Spośród wymienionych rzek wybierz te które tworzą estuania: sekwana, tamiza, huana-ho, wołga, missisipi, gurana, nil, kongo, ganges z brahmaputrą.
5. Wyjaśnij pojęcia:
a) obryw
b)korozja
c)hamada
d)stalagmit
e)wywierzysko
f)kaptaż
g)dolina U-kształtna
h)abrazja
6.Narysuj wydmę typu parabola- pamiętaj o zanzaczeniu kierunku wiatru.
7.Scharakteryzuj linię brzegową wybrzeża dalmatyńskiego.

2

Odpowiedzi

2009-12-12T11:23:52+01:00
St to każdy rodzaj wietrzenia spowodowany przez organizmy żywe.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T12:23:01+01:00
1)Wietrzenie biologiczne (organiczne) – jest to każdy rodzaj wietrzenia spowodowany przez organizmy żywe.

Wyróżnia się tu mechaniczną działalność organizmów żywych (np. rozsadzanie skał przez korzenie roślin) oraz ich oddziaływanie na skład chemiczny skał, pod wpływem działania substancji wytwarzanych przez rośliny oraz zwierzęta.

a)Obryw - gwałtowne oderwanie się mas skalnych od stromego, urwistego stoku, częste przy trzęsieniach ziemi.
c)Hamada - (arab.) pustynia kamienista, zwłaszcza na Saharze, pokryta odłamami i okruchami skalnymi, często także czarną skorupą żelazistą.
d)Stalagmit - naciek jaskiniowy, grawitacyjny osiągający duże rozmiary. Może występować w postaci słupa, stożka, guza itp.
e)Wywierzysko, reokren – typ źródła o silnym wypływie. Najczęściej występuje w regionach górskich. Jest to przeważnie źródło typu wokluzyjskiego (od Vaucluse – miasto we Francji) – nazwa źródła, w którym wypływają na powi
f)Kaptaż, inaczej przeciągnięcie rzeki jest to przechwycenie przez jedną rzekę wód innej rzeki w wyniku bardzo silnego działania erozji wstecznej, najczęściej wtedy, gdy jedna z rzek z powodu większego spadku energiczniej wcina się w podłoże.
g) Dolina U-kształtna dolina powstała w wyniku przekształcenia doliny V-kształtnej przez lodowiec. Profil takiej doliny przypomina literę "U": dno jest płaskie i szerokie, a zbocza bardzo strome, nierzadko nawet pionowe.
h)Abrazja – jeden z czynników erozyjnych. Polega na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry, także na wzajemnym ścieraniu materiału skalnego, wskutek czego ulega on rozdrobnieniu i obtoczeniu.