Cześć Potrzebuję pilnie pomocy z odpowiedziami na kilka pytań. Najlepszą pracę ocenie.
Krótko zwięźle i na temat.

1.Podaj dwa przykłady ruchu drgającego.
2.Co to jest położenie równowagi.
3.Co to jest amplituda.
4.Co to jest okres drgań.
5.Co to jest częstotliwość.
6.Kiedy ruch jest harmoniczny.
7.Cechy ruchu harmonicznego (5 cech)
8.Co to jest oscylator harmoniczny.
9.Wzór na okres drgań oscylatora z wyjaśnieniem symboli.
10.Co to jest wahadło matematyczne.
11.Wzór na okres drgań wahadła.
12.Co to jest izochronizm wahadła.
13.Na czym polegają drgania wymuszone.
14.Na czym polega zjawisko rezonansu.
15.Podaj dwa przykłady rezonansu.

1

Odpowiedzi

2009-12-12T10:33:01+01:00
1.1) wahadło w zegarze
2)resory w aucie
3)trampolina
Położenie równowagi-położenie ciała przed wprowadzeniem go w ruch drgający;
Amplituda A-maksymalne wychylenie z położenia równowagi
Okres drgań T-czyli czas, w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie;
Częstotliwość drgań v, która informuje nas, jaka jest liczba drgań w jednostce czasu;
*Jest to ruch powtarzający się (okresowy);
*prędkość ciała ulega zmianie, zmienia się jej wartość i zwrot;
*w położeniach maksymalnego wychylenia szybkość ciała drgającego jest równa zeru;
*podczas przechodzenia przez położenie równowagi ciało ma maksymalną prędkość;
*ciało zbliża się do położenia równowagi ruchem przyspieszonym, a oddala się od niego opóźnionym.