Odpowiedzi

-Emigrant, osoba emigrująca, opuszczająca kraj, miejscowość, najczęściej w celu zapewnienia sobie lepszych warunków życia. Rozróżnia się emigrantów: stałych, sezonowych, okresowych, zarobkowych i politycznych.

-Imigrant osoba, która przybyła zza granicy do innego kraju w celu osiedlenia się
41 4 41