ZAD A
Oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu o wymiarach 25cm × 4cm × 1m.

ZAD B
Oblicz wysokość graniastosłupa o objętości 450cm³, którego podstawą jest romb o przekątnych 6cm i 10cm.

ZAD C
Oblicz w litrach objętość sześcianu, którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144 cm²

ZAD D
Do prostopadłościennego basenu o wymiarach 20m × 15m × 3m wlano wodę, wypełniając ⅔ jego objętości.
Ile m³ wody znajduje się w basenie? Ile to litrów?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T11:09:37+01:00
ZAD A
Oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu o wymiarach 25cm × 4cm × 1m.
pole powierzchni=2ab+2bc+2ac
a=25cm
b=4cm
c=100cm
pole=2*25*4 + 2*4*100 + 2*100*25 = 200+800+5000=6000cm²=60dm²

ZAD B
Oblicz wysokość graniastosłupa o objętości 450cm³, którego podstawą jest romb o przekątnych 6cm i 10cm.
pole podstawy = 6cm*10cm*0,5=30cm²
wysokość=objętość/pole podstawy
h=450cm³:30cm²=15cm

ZAD C
Oblicz w litrach objętość sześcianu, którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144 cm²
√144cm² = 12cm
12cm=1,2dm
1,2dm*1,2dm*1,2dm=1,728l

ZAD D
Do prostopadłościennego basenu o wymiarach 20m × 15m × 3m wlano wodę, wypełniając ⅔ jego objętości.
Ile m³ wody znajduje się w basenie? Ile to litrów?
20m*15m*3m=900m³
2/3*900m³=600m³=600000l
32 4 32
2009-12-12T11:17:16+01:00
ZAD A
25cm x 4cm x 1m = 25cm x 4cm x 100cm = 10 000cm³

ZAD B
450CM³/[(6cm x 10cm) / 2] =450cm³ / 30cm = 15 cm
Wys. tego graniastosłupa wynosi 15cm.

ZAD C
144cm² x 144cm = 20 736cm³ = 20,736 l

ZAD D
20m x 15 x 3 = 900m³; 900m³ x ⅔ = 600m³ = 600 000l
12 2 12
2009-12-12T11:20:44+01:00
ZAD A
Oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu o wymiarach 25cm × 4cm × 1m.

P= Pp+Ppb
Pp=25*4*2=200

Ppb=2(25*100)+2(4*100)
Ppb=5000+800=5800

P=200+5800=6000 cm²

V=a*b*h
V=100*100=10000 cm³

ZAD B
Oblicz wysokość graniastosłupa o objętości 450cm³, którego podstawą jest romb o przekątnych 6cm i 10cm.

P=(e*f)/2
P=60/2=30 cm²

V=P*h
450=30*h
h=450/30=15 cm

ZAD C
Oblicz w litrach objętość sześcianu, którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144 cm²

V=144*√144
V=144*12
V=1728 cm³

1L=1000cm³
1728:1000=1,728L

ZAD D
Do prostopadłościennego basenu o wymiarach 20m × 15m × 3m wlano wodę
, wypełniając ⅔ jego objętości.
Ile m³ wody znajduje się w basenie? Ile to litrów?

V=20*15*3
V=900 m³
1m³=1000 L
(900:3)*2=600 m³=600000 L

11 3 11