Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T11:15:35+01:00
A)2x+7=19
2x=12 |:2
x=6

b)3x+1=11
3x=10 |:3
x=3⅓

c)4x-17=0
4x=17 |:4
x=4,25

d)5x+3=-12
5x=-15 |:5
x=-3

e)12x+7=9x+10
3x=3 |:3
x=1

f)8-2x=5x-5
7x=13 |:7
x=1i5/7

g) 2x-3+x=-3+3x
3x-3=3x-3
0=0 - równanie tożsamościowe

h)2x+12=30-3x
5x=18 |:5
x=3,6
1 5 1
2009-12-12T11:17:12+01:00
A) 2x=12
x=6

b) 3x=10
x=3,33

c) 4x=17
x=4,25

d)5x=-15
x=-3

e)3x=3
x=1

f)7x=13
x=1,86

g)0=0
równanie toższamościowe

h)5x=18
x=3,6
1 3 1
2009-12-12T11:38:54+01:00
A)2x+7=19
2x = 12 /:2
x = 6

b)3x+1=11
3x = 10 /:3
x = 3 ⅓

c)4x-17=0
4x = 17 /:4
x = 4 ¼

d)5x+3=-12
5x = -15 / :5
x = -3

e)12x+7=9x+10
12x - 9x = 10 - 7
3x = 3 / :3
x = 1

f)8-2x=5x-5
8 + 5 = 5x + 2x
7x = 13 /:7
x = 1 i 6/7

g) 2x-3+x=-3+3x
3x - 3 = -3 + 3x
3x - 3x = - 3 +3
0 = 0
Równanie tożsamościowe

h)2x+12=30-3x
2x + 3x = 30 - 12
5x = 18 / :5
x = 3 ⅗
1 4 1