Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T12:49:52+01:00
1 rysunki masz w podręczniku

2 Koło podbiegunowe północne
22 VI
h=90°-66°33’+23°27’
h=46°54’
22 XII
h=90°-66°33’-23°27’
h=0°
Zwrotnik Raka
22 VI
h=90°-23°27’+23°27’
h=90°
22 XII
h=90°-23°27’-23°27’
h=43°06’
Równik
21 II, 23 IX
h=90°-φ
h=90°
22 VI, 22 XII
h=90°-23°27’
h=66°33’
Zwrotnik Koziorożca
22 XII
h=90°-23°27’+23°27’
h=90°
22 VI
h=90°-23°27’-23°27’
h=43°06’
Koło podbiegunowe południowe
22 XII
h=90°-66°33’+23°27’
h=46°54’
22 VI
h=90°-66°33’-23°27’
h=0°
Biegun południowy
22 XII
h=90°-90°+23°27’
h=23°27’
22 VI
h=90°-90°-23°27’
h=-23°27’ – Słońce poniżej linii horyzontu

4
Od kąta padania promieni słonecznych zależy ilość energii cieplnej dostarczanej Ziemi (i przez nią pochłoniętej). Im większa wysokość, tym więcej energii, którą później Ziemia wypromieniowuje do atmosfery. Różna wysokość Słońca w ciągu roku powoduje zróżnicowanie ilości energii cieplnej, a przez to różną temperaturę na kuli ziemskiej.

21:
5
λW = 15°E, λ180° -t = 00.00
180°-15° = 165°
15°→1h, 165°→x, x = 11h
0.00 - 11h = 13.00

6
104°+90° = 194°
15°→1h, 194°→x, x = 12h 56 min
07.35+12h 56 min = 20.31

7
λ strefy, w której leży Warszawa, wynosi 15°E, λ strefy, w której leży Rio de Janeiro, wynosi 45°W.
Rozciągłość równoleżnikowa:15°+45° = 60°
Różnica czasu: 15°→1h, 60°→x, czyli x = 4h
Godzina w Rio de Janeiro w momencie startu samolotu z Warszawy:
5°E→16.25, 45°W→ y, y = 16.25 - 4 h, czyli y = 12.25
Czas trwania lotu: 22.49 – 12.25 = 10h 24 min
Lot trwa 10 godzin i 24 minuty.

8
tx - 09.52, UT=12.00
12.00 – 9.52 = 2h 8 min
15°→1h, x→2h, x = 30°
1°→4 min, y→8 min, y = 2°
Długość geograficzna punktu x: λx = 30°+2° = 32°W

9
10.33 – 02.25 = 8h 7 min
15°→1 h, x→8h, x = 120°
1°→4 min, y→7 min, y = 1°45’
x+y = 121°45’ – rozciągłość równoleżnikowa
λ Moskwy = 37°35’E
λ x = λ Moskwy - 121°45’
Długość geograficzna punktu x: λ x = 37°35’ - 121°45’= 85°50’W