Samochód ruszając z miejsca postoju w czasie 10 sek. uzyskuje prędkość równą 54km/h. Jaka jest wartość średniego przyspieszenia ruchu samochodu w tym czasie? Ile wynosi droga przebyta w tym czasie przez samochód? (Poprosze z obliczeniami. odp. to bd. 1,5 m/sek.² ,a droga przebyta 75 m) Poproszę o jak najbardziej opisane rozwiązanie bo chciałabym móc to zrozumieć :)

1

Odpowiedzi

2009-12-12T12:44:25+01:00
V=54km/h = 15m/s
a=?
a=v/t

t=10s

a=15 m/s : 10s
a= 1,5 m/s2

S=1/2 at2
S= 1/2 * 1,5 m/s2 * (10s)2
S= 1/2 * 1,5 m/s2 * 100s2
S= 50 s2 * 1,5 m/s2
S= 75 m