opowiadanie o mojej szkole ....


moja szkoła

ja uczeszczam do szkoły w krakowie.jestem uczennicą 2 gimnazjum.Moją wychowawczynią jest ...........Ona jest miła i sympatyczna.Ona naucza matematyki.Dyrektorem szkoły jest.................On jest miły.Moja szkoła liczy 150 uczniów.Moja klasa jest miła i sympatyczna.Dziewczyny są przyjazne,inteligentne i sympatyczne.Chłopcy są mili.Moimi najlepszymi koleżankami w szkole są .......................... . Przedmiotu którego najbardziej nie lubię w mojej szkole jest matematyka a przedmiot który lubię to geografia i historia.W mojej szkole uczy 20 nauczycieli.Wszyscy są mili i pomagają uczniom.Moja ulubiona nauczycielką jest ...........................................Nasz plan zajęć jest bardzo dobry.Naukę rozpoczynamy od godziny 8.00 a kończymy około godziny 15.00.Szkoła jest stara ale dobrze się w niej uczy.Jest zadbana i przyjazna.Lubię moją szkołę:)

Jeśli ktoś umie przetłumaczyć to bardzo prosze o odpowiedź:)
:D

3

Odpowiedzi

2009-12-12T11:31:39+01:00
Opowiadanie o mojej szkole ....


moja szkoła

ja uczeszczam do szkoły w krakowie.jestem uczennicą 2 gimnazjum.Moją wychowawczynią jest ...........Ona jest miła i sympatyczna.Ona naucza matematyki.Dyrektorem szkoły jest.................On jest miły.Moja szkoła liczy 150 uczniów.Moja klasa jest miła i sympatyczna.Dziewczyny są przyjazne,inteligentne i sympatyczne.Chłopcy są mili.Moimi najlepszymi koleżankami w szkole są .......................... . Przedmiotu którego najbardziej nie lubię w mojej szkole jest matematyka a przedmiot który lubię to geografia i historia.W mojej szkole uczy 20 nauczycieli.Wszyscy są mili i pomagają uczniom.Moja ulubiona nauczycielką jest ...........................................Nasz plan zajęć jest bardzo dobry.Naukę rozpoczynamy od godziny 8.00 a kończymy około godziny 15.00.Szkoła jest stara ale dobrze się w niej uczy.Jest zadbana i przyjazna.Lubię moją szkołę:)

eine Geschichte über meine Schule ....


meiner Schule

Ich gehe zur Schule in Krakau. Ich bin Gymnasiast 2. Mein Tutor ist ........... Sie ist freundlich und angenehm. Sie unterrichtet Mathematik. Schulleiter ist ................. Er ist sehr nett. Meine Schule hat 150 Schüler. Meine Klasse ist nett und sympathisch. Die Mädchen sind freundlich, intelligent und freundlich. Die Jungs sind nett. Meine besten Freundinnen in der Schule sind .......................... . Was natürlich die meisten nicht in meiner Schule ist Thema wie Mathematik und die Freude der Geographie und historia.W meiner Schule 20 Lehrern unterrichtet. Alle sind nett und helfen Studenten. My favorite Lehrer ....................................... .... Unser Zeitplan ist sehr gut. School Start 8.00 Uhr und enden um ca. 15.00 Uhr. Die Schule ist alt, aber auch sie lernt. Es ist gut gepflegt und freundlich. Ich mag meine Schule:)
13 3 13
2009-12-12T12:23:37+01:00
Ich besuche in die Schule in Krakau. Ich bin einer Schülerin 2 Gymnasium. Es meine Erzieherin ist ... . Sie ist nett und sympathisch. Sie lehrt eine Mathematik. Es ein Schuldirektor ist... . Er ist nett. Meine Schule zählt 150 Schüler. Meine Klasse ist nett und sympathisch .Eines Mädchens ist freundschaftlich, intelligent und sympathisch. Jungen sind eine Meile. Es mein beste Kolleginnen sind in der Schule ... . Ich meisten mag in meiner Schule welchen Gegenstand nicht es ist ein Mathematiker und Gegenstand welcher ich mag das ein Erdkunde und Geschichte. Lehren in meiner Schule 20 Lehrer. Aller sind eine Meile und helfen Schülern. Meine beliebte eine Lehrerin ist ... . Unser Plan der Einnahmen ist sehr gut.Einen Unterricht beginnen von 8.00 Stunde und wir enden gegen 15.00 Stunde. Eine Schule ist alt aber gut się er lehrt in ihr. Sie ist gepflegt und freundschaftlich .Ich mag meine Schule.

6 3 6
2009-12-12T14:52:40+01:00
Ich gehe in die Schule krakowie.jestem Tutor ist ein 2 gimnazjum.Moją ........... Sie ist schön und sympatyczna.Ona lehrt matematyki.Dyrektorem Schule ist ........... ...... Er ist miły.Moja Schule hat 150 uczniów.Moja Klasse ist nett und sympatyczna.Dziewczyny sind freundlich, intelligent und sympatyczne.Chłopcy sind mili.Moimi besten Freundinnen in der Schule sind ......... ................. . Was natürlich die meisten nicht in meiner Schule ist Thema wie Mathematik und die Freude
9 1 9