Przełóżcie na angielki.

:)

Christiano Ronaldo jest jednym z najbardziej utalentowanych młodych pilkarzy. Jego pelne nazwisko brzmi: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

-Ronaldo możesz nam coś o sobie opowiedzieć?

Jestem Portugalczykiem, urodziłem się w Madeirze 5 lutego w 1985 roku. Rozpocząłem swoją karierę w Sportingu Lizbona. Juz jako siedemnastolatek zagrałem pierwszy seniorski mecz, a mialo to miejsce we wrzesniu 2002 roku.

-Dość szybko zainteresowały się tobą najlepsze europejskie kluby. Jak tego dokonałeś?

Myślę, że uczyniły to technika, szybkość i inteligencja w grze, oczarowało to przedstawicieli takich "firm" jak: Juventus, Real Madryt czy Manchester United.
zostałem pierwszym Portugalczykiem w słynnej ekipie "Czerwonych Diabłów" .

-Otrzymałeś koszulkę z numerem "7" i z tym numerem grałeś, uwielbiany przez kibiców z Old Trafford, David Beckham, który odszedł wczesniej do Realu Madryt, co było ogromnym wyróżnieniem.

Tak, ale też pokazywało oczekiwania władz klubu i kibiców względem młodego Portugalczyka. Zadebiutowałem w nowym klubie 16 sierpnia 2003 roku, w meczu ligowym z Boltonem.

-W ilu meczach zagrałeś?

Zagrałem łącznie w 326 a strzeliłem 131 bramek

-Dziękuje za wywiad i zyczę powodzenia w dalszej karierze. Do zobaczenia

Do zobaczenia

2

Odpowiedzi

2009-12-12T12:05:24+01:00
Cristiano Ronaldo is one of the most talentest young fotballplayer.
His full surname is Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

-Ronaldo can you tell us something about you?

- I am Portuguese, and I was born in Madeir on 5 th of February 1985.
I ahve started my acreer in Sporting Lizbona. When I have 17 years old
I Have palyed my first senior match, and It was on September in 2002.

- Preety soon you become intrested in top European clubs. How did you do it?
I think that it made my techice, quick and inteligency in game and it made intersted
some firms like : Juventus, Real Madrid, Manchester United.
I was the fort Pourtgeese in famous Red devils team.

You get shirt with number 7 and you played with tihs number,people from Old Trafford loved you,
David Beckham, who went earierl to Real Madrid, which was huge favour.

Yes but it have showed expects from club and people for young Portugeese. He has debiutate in new club 16 th of August 2003,
in match with Bolton.

How many match did you play?

I palyed in 326 matches and I score 131.

Thank you for interview and good luck in the furthert career. See you.
2009-12-12T14:57:25+01:00
Christiano Ronaldo it is one from the most talented young pilkarzy. His pelne surname sounds: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

-Ronaldo you can tell us something about me?

I Am Portuguese, be bore in Madeirze 5 February in 1985 year. I began my career in Sportingu Lisbon. I played as siedemnastolatek Juz first senior game, and mialo this place in wrzesniu 2002 year.

- The best European clubs interested you Enough quickly. How did you execute this?

I Think that they made then the technician, speed and intelligence in game, it charmed then representatives such of "firms" how: Juventus, Real Madrid or Manchester United.
I became in famous team with first Portuguese "Red Devils" .

You-Received from number little shirt "7" and from this number you played, adored by kibiców from Old Trafford, David Beckham, which went away wczesniej to Realu Madrid, which was huge distinction.

It shew the expectations the powers of club and kibiców the regard of young Portuguese So, ale also. I made ones debut in new club 16 August 2003 year, in league game from Boltonem.

You-In ilu games played?

Played together in 326 and I shot 131 goals

it-Thanks for interview and zyczę of success in more far career.See you
-see you