Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T11:39:48+01:00

Tkanka okrywająca żywa (skórka) jednowarstwowa, zbudowana z żywych komórek, ściśle do siebie przylegających, pozbawionych chloroplastów, pomiędzy komórkami skórki znajdują się aparaty szparkowe funkcja ochronna, uczestniczy w wymianie gazowej, transpiracja, pobieranie wody z gleby


Tkanka okrywająca martwa (korek) wielowarstwowy, zbudowany z martwych komórek, ściśle do siebie przylegających, pomiędzy komórkami korka znajdują się przetchlinki funkcja ochronna, wymiana gazowa, transpiracja, chroni przed mrozem, bakteriami, grzybami
8 4 8
2009-12-12T11:45:00+01:00
Rola skórki i korka - ochrona rośliny przed urazami i szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego.

Rola skórki - okrywa młode części rośliny, chroni organizm przed wnikaniem do niego drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów. Aby roślina mogła sprawnie przeprowadzać proces fotosyntezy i wymiany gazowej, w skórce tworzą się struktury, zwane aparatami szparkowymi - umożliwiają one przepływ gazów.

Rola korka - okrywa starsze części rośliny; miejsca, w których komórki korka są ułożone luźniej, nazywamy przetchlinkami. Para wodna i inne gazy mogą przenikać przez nie swobodnie do wnętrza i na zewnątrz rośliny.
4 5 4