Wyobraź sobie, że na zlecenie władz miasta przeprowadzasz ankietę dotyczącą transportu miejskiego w twoim mieście. Ułóż 10 pytań, które mogłyby znaleźć się w kwestionariuszu. te pytania maja byc po angielsku dziekuje

2

Odpowiedzi

2009-12-12T11:50:34+01:00
1 What facts do you consider about public transport?
2 Are there any disadvantages?
3 What are its advantages?
4 What would you change it?
5 Does Mr / Ms is too expensive?
6 Whether it should create new connections?
7 Which means you prefer?
8 Whether connecting lines should lead the city with the countryside?
9 Did you enjoy the urban transport?
10 If so, how long you use the urban transport?

1 Co pan / pani uważa na temat transportu publicznego?
2 Czy ma jakieś wady?
3 Jakie są jego zalety?
4 Co by pan/pani w nim zmieniła?
5 Czy według pana/pani jest za drogo?
6 Czy powinny powstać nowe połączenia?
7 Jakie środki pan/pani preferuje?
8 Czy powinny powstać linie łączące miasto ze wsią?
9 Czy pan/pani korzysta z miejskiego transportu?
10 Jeśli tak to jak długo pan/pani korzysta z miejskiego transportu?
1 1 1
2009-12-12T12:32:14+01:00
Oto pytania do kwestionariusza :

1. Czy są państwo zadowoleni z warunków czystości w komunikacji miejskiej ?
1. Are you satisfied with the conditions of cleanliness in public transport?
2.Czy drogi są wystarczająco dobre do jazdy ?
2. Are the roads are good enough to drive?
3. Czy pasują państwu godziny przyjazdów ?
3. Does the state match hours arrivals?
4. Czy wystarczy tyle linii tramwajowych ?
4. Is it enough so the tram line ?
5. Czy powinno być więcej przystanków ?
5. Should there be more stops?

na razie mam tylko tyle pytań , ale jakby co możesz wziąć pięć od kogo innego , a na pocieszenie masz zwierze na dole^^