Odpowiedzi

2009-12-12T12:09:42+01:00
Gradacja - zjawisko masowego rozmnożenia się osobników określonego gatunku zwierząt, głównie owadów, charakteryzuje się stopniowym wzrostem liczebności, a po osiągnięciu kulminacji również stopniowym jej spadkiem.

Najczęściej gradacje dotyczą szkodników, czyli gatunków powodujących szkody o znaczeniu gospodarczym. Nie znaczy to, że szkodliwość jest cechą stałą jakiegoś gatunku. Ocenia się ją na podstawie stopnia uszkodzenia roślin i zakresu wpływu tych uszkodzeń na zmniejszenie ilości i jakości plonu. Uszkodzenia mogą być wywołane żerowaniem, składaniem jaj do tkanek, przenoszeniem chorób itp. Najczęściej szkodnikami są gatunki roślinożerne. Przykładem jest kistnik malinowiec, drobny chrząszcz, zapylający kwiaty malin, jabłoni, przyczynia się tym samym do zawiązywania się ich owoców. Natomiast jego larwy wgryzają się do tych owoców i żerują w nich.
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T12:08:58+01:00
Gradacja to nagły, skokowy wzrost liczebności osobników danej populacji
3 3 3
2009-12-12T12:10:09+01:00
Gradacja to wzrost liczebności gatunku
5 2 5