Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-12T12:16:35+01:00
Reportaż- gatunek publicystyczno-literacki, obejmujący utwory będące sprawozdaniem z wydarzeń, których autor był uczestnikiem zdarzeń, świadkiem, obserwatorem lub zrekonstruował je na podstawie relacji świadków.
Charakterystyczne cechy reportażu: dokumentaryzm, wiarygodność, obiektywizm, dokładność opisu, szkicowa charakterystyka postaci, lapidarność, zwięzłość, swoboda kompozycyjna i stylistyczna.
Rodzaje: społeczno-obyczajowy, wojenny, podróżniczy, prasowy, sądowy, radiowy, telewizyjny, fotoreportaże.
1 5 1