Odpowiedzi

2009-12-12T12:14:50+01:00
2009-12-12T12:14:26+01:00
A.Tak
b.Nie
c.Tak
Jeśli 2 kąty są takie same to trójkąt jest równoramienny.
3 3 3
2009-12-12T12:28:53+01:00
Suma kątów w trójkącie wynosi 180⁰.

α = jeden kąt trójkąta
β = drugi kąt trójkąta
γ = trzeci kąt trójkąta

α + β + γ = 180⁰

===========================================================

Mając podane dwa kąty w trójkącie możemy obliczyć trzeci kąt.

γ = 180⁰ - (α + β)

===========================================================

a.

α = 65⁰
β = 50⁰

γ = 180⁰ - (65⁰ + 50⁰) = 180⁰ - 115⁰ = 65⁰

b.

α = 60⁰
β = 55⁰

γ = 180⁰ - (60⁰ + 55⁰) = 180⁰ - 115⁰ = 65⁰

c.

α = 60⁰
β = 60⁰

γ = 180⁰ - (60⁰ + 60⁰) = 180⁰ - 120⁰ = 60⁰

===========================================================

Trójkąt jest równoramienny, gdy ma dwa kąty tej samej miary.
Wobec tego:

a.
α = 65⁰
β = 50⁰
γ = 65⁰

α = γ

Ten trójkąt jest równoramienny.

b.
α = 60⁰
β = 55⁰
γ = 65⁰

Ten trójkąt nie jest równoramienny (wszystkie kąty mają różne miary).

c.
α = 60⁰
β = 60⁰
γ = 60⁰

α = β = γ

Ten trójkąt jest równoboczny (ma wszystkie kąty równe po 60⁰ i wszystkie boki tej samej długości; jest to szczególny przypadek trójkąta równoramiennego).

Ten trójkąt jest równoramienny.

===========================================================

Odpowiedź:
Trójkąty z podpunktów a i c są równoramienne.
7 4 7