Odpowiedzi

2009-12-12T12:17:33+01:00
Pozytywnymi skutkami jest to, że jak lawa ochłodzi się i stwardnieje to powstanie nowa lepsza gleba. Złe skutki t, że napewno będą jakieś ofiary typu ludzie, zwierzęta. W powietrze zostaną wydzielone trujące szkodliwe gazy.
2009-12-12T16:03:59+01:00
SKUTKI NEGATYWNE
Do niszczących czynników aktywności wulkanicznej należą: chmury gorejące, lawiny piroklastyczne, lahary, lawiny gruzowe, opady piroklastyczne, wylewy law, gazy wulkaniczne, tsunami oraz wulkaniczne trzęsienia ziemi.
SKUTKI POZYTYWNE
Korzyści wynikające z wybuchów wulkanów są dość znaczne. Mowa tu o urodzajności gleb powulkanicznych, wykorzystaniu bardzo wysokich temperatur przez elektrownie, turbiny, do ogrzewania pomieszczeń i w ogrodnictwie szklarniowym. Najbardziej obiecujące jest eksploatowanie zasobów energii geotermicznej, zwanej również „czerwonym węglem” na potrzeby gospodarki. Tym bardziej, że jej źródła są niewyczerpalne, a co najważniejsze są zdecydowanie „przyjazne” środowisku naturalnemu człowieka, powodują bowiem daleko mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wód niż konwencjonalne zakłady wytwarzające energię.