1. Omówić zagadnienie energii mechanicznej. Na dowolnie wybranych przykładach [minimum dwóch] przedstawić praktyczne zastosowanie zasady zachowania energii;
-zaprezentować ilustrację sytuacji fizycznej
-zapisać równania odpowiednich energii zgodnie z ZZE.

2. Przedstawić zasadnicze etapy rozwoju poglądów na budowę atomu - model klasyczny i kwantowy

3. Omówić budowę i zasadę działania oraz praktyczne zastosowanie jednego z przyrządów, które znajdują się w laboratoriach naukowych, przemyśle lub medycynie np.;
-cyklotron
-spektograf masowy
-tomograf
-spektometr rezonansowy
-inne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T16:35:08+01:00
1)Energię mechaniczną posiada układ ciał, który jest zdolny do wykonania pracy. Układ ciał tworzą dwa lub więcej ciał oddziałujących wzajemnie.
Energię mechaniczną układu można zwiększyć, wykonując nad nim pracę.
Energię mechaniczną można obliczyć ze wzoru na pracę, czyli W=F*S (gdzie W-praca; F-siła; S-przebyta droga) lub ze wzoru Em=Ek+Ep (gdzie Ep-energia potencjalna; Ek-energia kinetyczna)

Energię mechaniczną posiadają np.
-piłka lecąca w górę ruchem jednostajnym opóźnionym prostoliniowym
-będąca w ruchu huśtawka
-ciężarek spadający z pewnej wysokości ruchem jednostajnym przyspieszonym prostoliniowym


ZASADA ZACHOWANIA ENERGII-równania
1. kiedy ciało znajduje się na wysokości h maksymalnej, a prędkość V jest równa 0
-Energia potencjalna jest maksymalna, ponieważ wysokość h jest maksymalna (wzór Ep=m*g*h m-masa ciała; g- przyspieszenie ziemskie; h-wysokość)
-Energia kinetyczna jest równa 0 (Ek=0), ponieważ prędkość V jest równa 0 (V=0) (wzór Ek=½m*V² m-masa ciała; V-prędkość ciała)

2.kiedy ciało znajduje się na wysokości h=0, a prędkość V jest maksymalna
-Energia potencjalna jest równa 0 (Ep=0), ponieważ wysokość h jest równa 0 (h=0) (wzór Ep=m*g*h m-masa ciała; g- przyspieszenie ziemskie; h-wysokość)
-Energia kinetyczna jest maksymalna, ponieważ prędkość V jest maksymalna (wzór Ek=½m*V² m-masa ciała; V-prędkość ciała)
21 4 21