Odpowiedzi

2009-12-12T13:19:48+01:00
Omów cechy gospodarki krajów wysoko i słabo ekonomicznie rozwiniętych

Kraje wysoko rozwinięte to: Europa Zachodnia (bez Portugalii). Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Kanada, Japonia, Singapur, Korea Południowa. Obejmują one 24% zamieszkanej powierzchni świata i 17% ludności. Przypada na nie ponad 50% światowej produkcji przemysłowej oraz około 70% światowego produktu krajowego brutto. Jest to grupa krajów niejednorodnych tak pod względem geograficznym jak i ekonomicznym.
Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo:
1. Przemysł - wysoko rozwinięty, głównie z nastawieniem na przemysł elektromaszynowy z zastosowaniem najnowszych technologii, mało energochłonny. Dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny, energetyka. Mniej rozwinięty jest przemysł wydobywczy, hutniczy. mineralny, spożywczy, lekki
2. Rolnictwo - nowoczesne, zmechanizowane o wysokim nakładzie kapitału, w dużej mierze jest to rolnictwo dotowane (40%), wysoka wydajność, zatrudnia małą ilość ludzi
3. Transport - występowanie autostrad, rozwinięty transport lotniczy, kolejowy, uważany jest
za nerw całej gospodarki
4. Handel zagraniczny - kraje te posiadają dużą wymianę towarową (70%), dużą rolę odgrywa przepływ kapitału (Japonia lokuje w Stany Zjednoczone), często eksport towarów jest dotowany, mniejsze kraje specjalizują się w pewnych dziedzinach.
5. Turystyka - bardzo rozwinięte rejony turyst...
3 4 3