Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T13:28:42+01:00
A)
MSi=28g
2MO=32g
MSi0₂= 60g

28g Si - 60g Si0₂
x Si - 45g Si0₂

x= 28g * 45g / 60g = 21g

Odczytujemy powyższe masy z układu okresowego. Wiemy z tego, że w 60g Si0₂ znajduje się 28g Si, więc musimy obliczyć ile gramów Si będzie znajdować się w 45gSi0₂. Liczymy to proporcją a więc na krzyż ((28g Si * 45g Si0₂) / (x Si * 48g Si0₂)). x = 28g * 45g / 60g = 1260g / 60= 21g [skracamy gramy ze sobą].

odp. W 45 g Si0₂ znajduje się 21 g krzemu

b)
MCa =40g
2MBr=160g
MCaBr₂= 200g

40g Ca - 200g CaBr₂
80g Ca - x CaBr₂
x = 400g CaBr₂

Ponownie masy bierzemy z układy okresowego. Wiemy z tego, że w 200g CaBr₂ znajduje się 40g Ca. Musimy policzyć w ilu gramach CaBr₂ znajduje się 80g Ca. Ja to policzyłam w pamięci, ale rozpisując to znowu proporcją wyjdzie nam działanie (80g Ca * 200gCaBr₂) / ( 40g Ca * x) czyli to będzie
x= 80g * 200g / 40g = 16000g / 40g = 400g

odp. 80g Ca będzie znajdowało się w 400g CaBr₂.

Oczywiście / to podzielić i właściwie w każdym przypadku gdzie pisałam / chodziło mi o kreskę ułamkową.

Mam nadzieje, że teraz już rozumiesz, jak nei to pisz dalej :P
28 4 28